Archiv novinek

 


23_Hura_leto.jpg

------------------------

A23_Velikonoce.png

----------------

A23_zapisMS.png

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

S m ě r n i c e ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - MŠ Stará Ves

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - MŠ Říkovice

 

--------------------------

A23Zapis_1._tr.png

Průběh zápisu do 1. třídy ZŠ

Přihláška do ZŠ

 

---------------------

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

17. ledna 2023

-----------------------

23_karneval.jpeg

-----------------------------

22_A_prani.png

Za děti, žáčky a celý kolektiv ZŠ a MŠ Stará Ves přejeme všem hezké, veselé a hlavně ve zdraví prožité vánoční svátky. Ať jsou plné radosti, spokojenosti, rodinné pohody.
Do nového roku 2023 přejeme pevné zdraví a samé radosti .

-------------------------

Uspěli jsme v okresním kole soutěže v učení cizích jazyků!

Začátkem listopadu nás potěšila skvělá zpráva - naše třída 3. angličtina získala 3. místo
v okresním kole soutěže Jazykový WocaBee šampionát!
V úvodním kole celostátního šampionátu dosáhli naši žáci skvělý výsledek - denní průměr až 257 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.

3.místo v okresním kole je skvělý výsledek, jelikož celková účast ve čtvrtém ročníku šampionátu dosáhla rekordního počtu 44 387 žáků a studentů z celé České republiky.
Spolu s počtem zapojených tříd roste i kvalita šampionátu a k úspěchu bylo třeba vynaložiť hodně úsilí.

V okresním kole naši žáci získali za 3.místo diplom a žáci obdrží měsíční online kurz angličtiny nebo němčiny v aplikaci pro samouky LangBee v hodnotě 150 Kč.
Největší odměnou pro všechny je ale především radost z učení a také zlepšení jazykových vědomostí, které tato soutěž zprostředkovala.

Woca_diplom.png

-------------------------------------------------------

1. září

 

Tak už nám to začíná:

Penál, knížky, svačina,

časně vstávat, brzy spát,

nahlas číst a pěkně psát,

potýkat se s číslicemi,

netoulat se nikde sami.....

 

Dozněla píseň prázdnin a nastal nový školní rok 2022- 2023

Všichni- děti, rodiče a prarodiče, učitelky, asistentky, kuchařky- všichni, kteří k naší škole patří, přivítali nový školní rok na školním dvoře.

Z pohledů a tváří přítomných rodičů a dětí se dalo přečíst, že se do školy těšili stejně, jako my.

Vítání začalo pěknou písničkou a laskavým povídáním paní ředitelky Kateřiny Vansové. Pár slov přidal i pan starosta Možíš z Říkovic.

Ovšem hlavními postavami prvozářijového rána byli prvňáčci. Paní učitelka Ivana Opletalová jim připevnila šerpu JSEM PRVÁK 2022- 2023.

Potom už se žáci rozešli po skupinkách do svých tříd, pěkně spolu jako pokaždé, rodiče si mohli prohlédnout nová sociální zařízení.

Tento den byl ale důležitý ještě pro někoho jiného- přece pro školkáčky a to nejen ty nově nastupující, kteří se ustrašeně tiskli k rodičům, ale také pro naši zdatnou skupinu předškoláčků, kterých je letos 10 statečných a ti už pokukovali po šerpách PRVÁK a natěšení doufají, že tento rok rychle uteče a půjdou také s aktovkou do velké školy. Než se jim to vyplní, čeká nás ještě hodně učení, zážitků, výletů a zábavy.

..........tak už nám to začalo........

Byly vůbec prázdniny?


---------------------------

Vážení rodiče, milé děti,
zveme vás na:

A1_zahajeni.png

Bližší informace k nástupu do školy zde.
Informace k organizaci 1. a 2. 9. 2022

Zájemci o ŠD 1. 9. 2022 se prosím nahlaste na telefonním čísle
778 415124 do 31. 8. 2021 do 13,00 hodin.
Je nutné přihlásit stravu.

 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

-----------------

22_akademie.png

-----------------------------

22_zdrava.jpg

------------------

22_velikonoce.png

-------------------------

22_zapis_ms.png

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2022/2023

Žádost o přijetí do MŠ Stará Ves

Žádost o přijetí do MŠ Říkovice

 

-----------------------------
22_zapis.png-

Organizace a průběh zápisu

Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky

--------------
22_1.tr..png
--------------------------------------------------
A_Lyzovani.png
------------------------------------

A_prani.png

----------------

Holešovský zámek

A_Holesov.jpg

Adventní čas je tu a s ním přichází nejen příjemná vánoční nálada, ale také krásné zimní zážitky. Jeden takový děti měly možnost prožít na nádvoří zámku v Holešově, kde jsme se v pátek 3. prosince vypravili. Děti si prohlédly vánoční stromečky, oceňovaly ozdoby, kterými se stromky pyšnily. Jeden byl připraven i pro naši školu, a ten si společně nastrojily ve zcela přírodním rázu. Po prohlídce betlémů jsme prošli zámeckou zahradu a výlet ukončili sladkou tečkou z cukrárny.

----------------

A_Mikulas.png

---------------------------

Medialni_vychova.png

V projektu, který je zaměřen na osvětu médií, jsme se věnovali s dětmi nepříliš známému - rádiu. S našimi žáčky jsme si nejdříve vysvětlili, co všechno zahrnuje pojem médium a pak se rozběhla volná diskuze. Děti nadšeně sdělovaly, jaká média využívají, kolik času denně se jim věnují, apod. Zjistili jsme, že většina dětí zná a denně využívá televizi, mobil, tablet, počítač a samozřejmě internet. Málokdo však tušil, co znamená Rádio Junior. Spolu jsme si poslechli vysvětlení pranostiky, dozvěděli se, jak se pracuje v rádiu a až nám bude přát doba, třeba konečně i jednu stanici rádia navštívíme.
Mezitím se můžete pokochat, jak se našim žáčkům povedly rozhovory se slavnými hosty a také výroba rádií, na nichž si opravdu dali záležet.

---------------

A_dynovani_21.png

S podzimem přišel i čas zralých dýní. A právě to jsme využili pro zpříjemnění posledního říjnového týdne. 26. října se na dvoře školy uskutečnilo DÝŇOVÁNÍ. Pro účastníky byly připraveny tvořivé koutky, kde si mohli vyrobit dýněčky z různých materiálů. Ovšem hlavní zábavou bylo dlabání dýňových luceren, a to od nejmenších až po opravdové giganty. Při tvoření se někteří i zapotili, ale výsledek stál opravdu za to. Se svými výrobky se děti i dospělí měli možnost vyfotit v připraveném podzimním foto koutku. Pokochat krásnými fotografiemi se můžete na stránce rajce.net. Nechybělo ani skvělé občerstvení z dýňových specialit, o které se postaraly děti ze školní družiny. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace, se tato společná akce přesunula na školní dvůr, kde jsme měli možnost strávit příjemné podzimní odpoledne, ohřát se dýňovým a ovocným čajem a pochutnat si na dobrůtkách od rodičů.

------------------------

A_dynovani.png

-----------------------------

A_72.png

Letošní říjen byl pro nás již poněkolikáté spojen s projektem 72 hodin. Celý projekt nese název" Pomáhám, protože chci " a probíhá v říjnu v průběhu 3 dní, což je 72hodin. Cílem je vybrat si den a oblast, ve které chceme pomoci.
My jsme se rozhodli pomoci lidem ve svém okolí. Chtěli jsme potěšit letité občany ve Staré Vsi a Říkovicích.
Daný den v dopoledních hodinách připravily děti se svými p. učitelkami šátečky, záviny a jablíčka v županu. Také vyzdobily krabičky obtisknutými jablíčky a na vystřižené jablíčko napsaly básničku.
V poobědovém družinovém čase jsme se rozdělily a po třídách krabičky s jablečnými pochoutkami zanesly babičkám a dědečkům.
Reakce byly úžasné. Všichni byli potěšeni a dojati.
Děti mohly vidět, že udělat druhému radost stojí jen trochu času a úsilí. Byly nadšené a potvrdilo se, že úsloví "více štěstí je v dávání než v přijímání " má něco do sebe.

------------------------------

A_Draki__da.png

Začal nám podzim a to je také období pouštění draků. Naše škola pořádala Drakiádu 1. října 2021, kdy bylo krásné podzimní odpoledne. Sluníčko nám hřálo a na „ kopcách „ ve Staré Vsi krásně foukal vítr. Do výšek se vznesli draci různých tvarů i barev. Pouštění draků si s nadšením užívali malí i velcí. Moc nás potěšilo, že byla velká účast dětí z naší mateřské a základní školy, ale také dětí, které k nám již do školy nechodí.
Velké poděkování patří maminkám, babičkám, tetičkám za přichystání výborného občerstvení, čímž naše podzimní radovánky byly ještě příjemnější. Zaslouženě jsme opekli špekáčky, vzájemně si všichni povykládali a my máme radost, že jsme po dlouhé době mohli uspořádat příjemnou akci pro děti a jejich rodiny. Se zapadajícím sluníčkem se pomalu všichni rozcházeli do svých domovů.
Těšíme na další akci, to bude Dýňování, které proběhne v úterý 26. 9. 2021.

---------------------

A_Draki__da1.png

 

------------------------

A_Zlin.png

V úterý 14. září jsme se vydali na návštěvu filmového festivalu ve Zlíně, který je zaměřen na děti a mládež. Byl pro nás připraven film Sihja, víla rebelka, vyrobený
v koprodukci Finska s Norskem a Nizozemskem. Ze začátku nás sice překvapila finština s jednohlasým dabingem, ale krásným děj nás vtáhl do svého příběhu.
Program pokračoval v blízkém parku, který se proměnil ve školu čar a kouzel. Děti se zúčastnily experimentu - zakreslovaly souhvězdí, zkoumaly hmyz pod mikroskopem, míchaly kouzelný lektvar, který si ve formě bylinného čaje odnesly i s diplomem domů.
Nalezly tu také robotický koutek, kde bylo možné si otestovat zručnost při vytváření obrázku 3D perem. Nebylo divu, že se dětem domů nechtělo.

----------------

A_olymp_beh.png

V pátek 10. září se žáci naší školy a mateřské školky zapojili do školního T- mobil Olympijského běhu. Oslava Olympijského dne proběhla ve školách po celé republice.
Trať vedla ze Staré Vsi na hřiště do Přestavlk, měřila 1 kilometr. I přesto, že děti běžely především z radosti z pohybu, mnohé si i zasoutěžily.
V cíli je čekala odměna v podobě diplomu, medaile a zdravého pamlsku.

----------------------

 

A_Armadni_den.png

 

Dne 8. září navštívila naše základní škola a mateřská škola Den Armády v Lipníku nad Bečvou. Děti měly možnost na různých stanovištích vidět současnou vojenskou techniku - bez pochyby nejatraktivnější pro malé i větší se stal tank T-72M4CZ, který důkladně prozkoumali zevnitř i zvenčí. Mezi další lákadla patřila Tatra Force T 815-7, se kterou jsme na vlastní kůži zakusili rovný i nerovný terén v kasárnách. Na stanovišti se zbraněmi bylo taktéž pořád plno. Svou obratnost děti ukázaly na překážkové dráze a v lanovém centru.
Za odměnu na nás čekal stánek s občerstvením. Příslušníci 143. Zásobovacího praporu a Centra nasaditelných systémů se nám postarali o velmi aktivní a zajímavý den.
S poděkováním si děti odvezly i drobné dárečky.

-----------------------------------------

 

A_Slavnostni_21_22.png

Za nevlídného podzimního počasí se 1. září 2021 v 8 hodin konalo na školním dvoře slavnostní zahájení nového školního roku 2021 - 2022. Ve škole jsme letos přivítali 36 žáků, z toho
8 prvňáčků. Ve tvářích dětí bylo znát, že se do školy opravdu těšily. Po úvodním slovu paní ředitelky byli veřejnosti představeni a slavnostně „ošerpováni" naši prvňáčci. Poté byli rodiče seznámeni s třídními učiteli jednotlivých ročníků, novou posilou pedagogického sboru a nutnými organizačními záležitostmi. Pak se žáci rozešli do svých tříd, kde na ně (kromě pomůcek) čekaly drobné dárky. Součástí prvního dne bylo i focení a nechybělo ani šampaňské na přípitek úspěšného roku.
Pedagogický sbor všem přeje klidný školní rok, co nejméně vládních nařízení a pevné zdraví.

-----------------

a_zari_21.png

 

Základní informace ke školnímu roku 2021/2022

1kemp.png

----------------------


NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

OD 1. ZÁŘÍ 2021

-----------------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

-------------------------

 

21zapiMS1.png

21zapisMS2.png


Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijetí do MŠ
Žádost o přijetí do MŠ Stará Ves, MŠ Říkovice

---------------------------

 

Den Země

 

----------------------


ZNOVUOTEVŘENÍ ZŠ A MŠ K 12. 4. 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ORGANIZAČNÍ POKYNY - AKTUALIZACE

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

---------------------------------

21vel.png

-------------------------

zapis21.png

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY:

https://youtu.be/64VmmHDhg0E

 

DOKUMENTY K ZÁPISU:

INFORMACE

ORGANIZACE A PRŮBĚH

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

-------------------------------------------

 

Informace k mimořádnému opatření vlády ČR od 1. března 2021


Z nařízení vlády ČR jsou od pondělí 1. 3. 2021 uzavřeny na 3 týdny MŠ i ZŠ
v celé ČR.

 

Rodiče dětí MŠ prosíme o sledování nástěnky MŠ Stará Ves a MŠ Říkovice. Informace k distanční výuce předškoláků a další náměty pro děti tam budou paní učitelky průběžně vkládat.

Žákům ZŠ začínají v pondělí 1. 3. 2021 jarní prázdniny.

Po jarních prázdninách prosíme zákonné zástupce žáků o pečlivou kontrolu nástěnek tříd na webových stránkách školy a také učeben žáků, kde budou veškeré informace k distanční výuce.

Informace k ošetřovnému naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .

 

Školní jídelna - obědy budou všem dětem hromadně odhlášeny. Zájemci o odběr obědů se mohou individuálně přihlásit.

Pokud budete mít zájem o oběd pro své dítě od 8. 3. 2021 (distanční výuka), je nutné přihlásit oběd na telefonu 602 188 218.

 

Přeji Vám všem pevné zdraví a doufám, že se těmito zásadními restrikcemi situace konečně zlepší a brzy se setkáme se všemi našimi milými dětmi i žáky ve škole.

Mgr. Kateřina Vansová

 

 

-------------------------

21covid.png

----------------

DISTANČNÍ VÝUKA

OD 4. LEDNA 2021


ZÁKLADNÍ INFORMACE

-----------------------

P21.png

-------------

UPOZORNĚNÍ

covid12.png

---------------------------

pr20.png

---------------------------


NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY K 30. 11. 2020


PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE ZDE.


-------------------------

ROZVRH ONLINE VÝUKY - AKTUALIZACE

onroz2.png

----------------

U P O Z O R N Ě N Í

covid2.png

--------------

ONLINE.png

Informace k novým omezením v oblasti školství
uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Bližší informace čtěte zde

Informace ke stravování

Všichni žáci na distanční výuce mají v daném období obědy odhlášeny.

Rodiče jim mohou obědy individuálně přihlásit na čísle: 602 184 088.

Výdej obědů bude možný v době od 11:45 do 12:30. Žáci si obědy nemohou brát do jídlonosičů.

V době prodloužených podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. nebude možné se ve školní jídelně stravovat.

Informace k ošetřovnému

Potvrzení již nevydává škola, ale OSSZ. Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení, že pečuje o dítě mladší 10 let, z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

...............

UPOZORNĚNÍ

koro.png

---------------------------------

prosba.png

----------------------

Povidla ve Staré Vsi

Září je čas sklízení a zpracovávání plodů zahrady a my jsme měli možnost s dětmi prožít podzimní lidovou tradici „Jak se vaří povidla".
Dříve bylo vaření povidel společenskou událostí, při které se sešli lidé ze sousedství a dlouhé hodiny ve velkých kotlích vařili švestky bez přidání cukru. Dnes je to již velmi ojedinělé a je moc hezké, že se tato tradice udržela ve Staré Vsi. Děti si prožily vaření povidel od sbírání švestek až po ochutnání hotových povidel na svačince ve školní jídelně. Moc jim také chutnala i „LÍZANKA", kterou ochutnaly před dlouhým vařením hotových povidel. Obdivně jsme si prohlédli sušičku ovoce, která se poháněla topením v kamnech. Dětem se exkurze moc líbila a odnesly si spoustu zajímavých poznatků.

povidla.jpeg

------------------------------------------------

Medové snídaně

V pátek 18. září 2020 nás navštívil pan včelař, který spolupracuje s Ministerstvem zemědělství v projektu Medové snídaně. Žákům naší školy představil včely jako zajímavé živé tvory, objasnil jejich význam pro přírodu i život člověka. Nejednalo se o prostou přednášku, ale pan lektor zábavnou a interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přiblížil dětem práci včelařů i práci včel. Moc chválil naše žáčky, jak byli pozorní, vnímaví a kolik informací o včelách a jejich životu již věděli.
Děti si po skončení pochutnaly na přichystané medové svačince.

medsnidat.JPG

-------------------------------------

CHATA PORTÁŠ

IMG_0621.JPG

Druhý zářijový týden školy jsme prožili v nádherném prostředí Javorníků v horském hotelu Portáš.
Svou nadmořskou výškou 960 m n.m. zaručoval čisté a zdravé ovzduší pro bezpečný pobyt dětí.
Celý týden se nesl v pohádkovém duchu. Již první den, při návštěvě Muzea A. Strnadla, si děti vyzkoušely krumplování vlny a soukání na kolovrátku. Při zkoumání lesa se staly "mravenečky" a poměřily své síly v hodu polenem. Jindy zase badateli při hledání pobytových stop živočichů. Připravily a ochutnaly macerát z místních bylin, k tomu vykouzlily zaříkávadlo s pomocí malé čarodějnice, utkaly obrazy z přírodnin, staly se výtvarníky v přírodě, zpěváky lidových písní z Valašska a mnoho dalšího.
Celý týden svítilo sluníčko, tudíž jsme uskutečnili kratší výšlapy i celodenní túru. Obdivovali jsme krásy Valašska a mnozí z nás dospělých i dětí jsme si slibovali, že do těchto krásných míst vezmeme na výlet i své příbuzné.
Děti byly velmi spokojené a domů si odvezly nejenom spoustu nových poznatků, ale především krásných zážitků.

Všechna fota z ozdravného pobytu si můžete prohlédnout zde:

https://www.rajce.net/u1266021

-------------------

ROUŠKY SE VRACÍ

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je od čtvrtka 10. 9. 2020 nařízeno používání roušek ve všech vnitřních prostorách v celé ČR.

Pro žáky ZŠ toto opatření zatím platí pouze ve společných prostorách.

Pro děti v MŠ toto opatření neplatí.

 

Tímto žádáme zákonné zástupce, aby žáci od 14. 9. 2020 nosili do školy roušku a další náhradní roušku měli v sáčku v aktovce.

 

Vzhledem k této situaci omezujeme vstup zákonných zástupců a veřejnosti do prostor školy. Snažíme se chránit sebe i Vaše děti.

V případě potřeby kontaktujte pedagogy telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme.

 

-----------------

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

zahaj20.jpeg

Dne 1. září 2020 jsme slavnostně přivítali nový školní rok. Po krátkém proslovu předala paní ředitelka slovo paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové. Všichni jsme přáli dětem i rodičům klidný a úspěšný školní rok, trpělivost, pevné nervy a mnoho zdraví. Po úvodních proslovech jsme slavnostně přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová děti představila a společně s paní ředitelkou prvňáčky pasovaly na žáčky naší školy. Poté si šli noví prvňáčci poprvé s velkým očekáváním zasednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné informace a připily si dětským šampaňským na úspěšný školní rok.

-------------------------------

Vážení rodiče, milé děti,

první školní den se blíží. Těšíme se na Vás

při SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na školním dvoře.

Následně Vám budou třídními učiteli předány základní informace ve třídách.

zahaj20.png

---------------------------------------------------------
V RÁMCI VELIKONOČNÍHO SALONU VÁS ZVEME NA ZÁJEZD

BAREVNÉ VELIKONOCE

p4134032.jpg

 

 

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

ZDE

-----------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠK.R. 2020/2021
------------------

 

zapis_1.jpeg
ZÁPIS DO MŠ - INFORMACE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PŘIHLÁŠKA MŠ STARÁ VES
PŘIHLÁŠKA MŠ ŘÍKOVICE

--------------------

6.velikonoce.jpeg

---------------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ
týden od 6. 4. 2020

1. TŘÍDA - INFO
Matematika - PL č. 2, početní hra
ANGLIČTINA - PL

 

2. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - PL

 

3. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - INFO
My clothes - PL, Happy Easter -PL

 

4. TŘÍDA
PŘEHLED UČIVA ZDE
ANGLIČTINA - INFO
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO

 

5. TŘÍDA
PŘHLED UČIVA ZDE
ANGLIČTINA - INFO
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4. A 5. TŘÍDA - UČIVO

 

------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ
týden od 30. 3.2020

1. TŘÍDA - INFO
ANGLIČTINA - PL
2. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - PL

3. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - INFO
My family - PL, My clothes - PL

4. TŘÍDA - INFO
ANGLIČTINA - INFO
Free time - PL
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4. A 5. TŘÍDA - PL

 

5. TŘÍDA - INFO
ANGLIČTINA - INFO
Přítomný čas prostý - přehled učiva
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO
INFORMATIKA - INFO
-------------


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ STARÁ VES

INFORMACE K ZÁPISU
PRŮBĚH ZÁPISU
PŘIHLÁŠKA

 

---------------------

Sdělení pro rodiče žáků 1. třídy

Prosím rodiče žáků 1. třídy, aby si ve čtvrtek 26. března 2020 v době od 8,15 do 9,30 vyzvedli pracovní sešity pro své děti. Rodiče dětí z Říkovic si tyto sešity mohou vyzvednout ve čtvrtek v době od 14,00 do 15,00 v místě bydliště.

Děkuji za spolupráci.

----------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ
týden od 23. 3.2020

1. TŘÍDA - info
M: pracovní list
barevné počítání
ANGLIČTINA

 

2. a 3. TŘÍDA

ŽÁKŮM JSOU ÚKOLY ZADÁVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM EMAILŮ RODIČŮ

UČIVO
ANGLIČTINA 2. TŘÍDA

 

ANGLIČTINA 3. TŘÍDA - INFO
MY PETS - PL, OUR FACES - PL
PRVOUKA

 

4. TŘÍDA - INFO
ROZVRH HODIN
ČJ: VYJMENOVANÁ SLOVA - PL
SLOVNÍ DRUHY - PL
M: ZAOKROUHLOVÁNÍ - PL
ANGLIČTINA 4. TŘÍDA - INFO
MY FAVOURITE PROGRAMME - PL
PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA - ZADÁNÍ
interaktivní učebnice TAKTIK

5. TŘÍDA - INFO
ROZVRH HODIN
ČJ: PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PL
ZÁJMENA - PL
ANGLIČTINA 5. TŘÍDA - INFO
MY DAY, FREE TIME - PL
INFORMATIKA 5. třída
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4., 5 třída
PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA - ZADÁNÍ

Učivo VLASTIVĚDY a PŘÍRODOVĚDY 4. a 5. ročníku je zasíláno na emailové adresy rodičů.

-------------------

Doporučení pro domácí vzdělávání dětí.

Sdělení ro rodiče žáků 1. třídy

--------------------------

Vážení rodiče, milí přátelé školy.

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady ČR bohužel rušíme Školní ples, který byl
přeložen na 20. 3. 2020.

Peníze za zaplacené vstupenky vrátíme v nejbližší možné době.

Budeme se těšit příští rok.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stará Ves


---------------------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ

1. TŘÍDA
2. TŘÍDA
ANGLIČTINA 1. A 2. TŘÍDA

Aplikace: Učte se anglicky: Začátečníci

3. TŘÍDA
ANGLIČTINA 3. TŘÍDA
4. TŘÍDA - info
ČJ: koncovky podstatných jmen
M: matematická videa
pracovní list
ANGLIČTINA 4. TŘÍDA
5. TŘÍDA- info
ČJ: koncovky podstatných jmen
koncovky přídavných jmen
M: matematická videa
pracovní list č.1, č.2
ANGLIČTINA 5. TŘÍDA
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA 4., 5. TŘÍDA
INFORMATIKA, LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4., 5. TŘÍDA
-------------------------------

 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ se škola od 11. 3. 2020 do odvolání uzavírá.

Žádáme rodiče, aby sledovali webové stránky školy, prostřednitvím kterých budou aktuálně informováni o situaci i domácích úkolech dětí.

 

 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Vážení zákonní zástupci,
na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám oznamujeme,

že bude přerušen provoz mateřské školy v době od 12. 3. 2020 do odvolání MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Stará Ves.
Informace k čerpání ošetřovného najdete na webových stránkách školy, tiskopis si můžete vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy nebo u paní
Mgr. Ivany Opletalové v Říkovicích.

Mgr. KateřinaVansová
ředitelka školy

Ve Staré Vsi 11. března 2020

 

INFORMACE K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET

------------------------

OZNÁMENÍ

ŠKOLNÍ PLES JE PŘELOŽEN NA PÁTEK 20. BŘEZNA 2020.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

--------------------------

-------------

ples20.JPG

------------------


Ve čtvrtek 30. ledna si všichni žáci naší republiky převzali ohodnocení za svou půlroční práci. Ani žáci naší školy nebyli výjimkou. Zvláště prvňáčci očekávali své PRVNÍ vysvědčení s nadšením, ale i malým napětím. Zatímco v prvním ročníku chyběl jen jeden žáček, ve vyšších ročnících si z důvodu vyšší nemocnosti dětí přišli pro vysvědčení rodiče. Při společném rozdávání jsme zhodnotili, co vše se nám za půl roku povedlo, v čem se musíme zlepšovat a také co nás čeká v druhém pololetí. Popřáli jsme si hezké a odpočinkové pololetní prázdniny.

---------------------

lyze20.png

--------------------

prani.jpg

-------------------------

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. - 3. 1. 2020 je přerušen provoz ZŠ, MŠ a ŠJ.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 6. 1. 2020

-----------------------------------

 

Vánoce ve třídě

Velké chystání na Vánoce ve třídě již nastalo den předem. Děti se tajně domluvily s paní školnicí a třídy svátečně vyzdobily světýlky, vánočními řetězy a ozdobami. Ráno 20. prosince si společně s paními učitelkami dozdobily stromečky a z každé třídy se linul zpěv koled a povídání. Vyzkoušely si i některé z vánočních tradic - pečení vánočky, věštění budoucnosti, stavění betlémů, pouštění lodiček, chystání svátečního stolu atd. Také se mlsalo cukroví a další dobrůtky, které si děti přinesly z domova. Vše bylo zakončené vánoční diskotékou. Popřáli jsme si všichni společně krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů do nového roku 2020.

 

------------------------------

Krmení lesní zvěře

19. prosince 2019 jsme se vydali na vánoční vycházku do lesa v okolí Staré Vsi. Děti měly vzorně připraveny dobrůtky pro zvířátka. Již tradičně nosí seno, jablíčka, kaštany, mrkev. Děti se těšily se, jak to zvířátkům v lese naaranžují a připraví jim tak také vánoční nadílku.

 

-------------------------------

Běh o vánočního kapra

18. prosince 2019 se konala velká vánoční soutěž rodinných týmů. Paní učitelky dovezly z Tovačova šest živých kaprů. Akce vypukla v 16. 30 registrací rodin v průjezdě školy. Byl připraven běh vesnicí, kde na rodinné týmy čekalo jedenáct úkolů. Každá chyba při jejich plnění byla potrestána deseti trestnými sekundami. Všechny rodinné týmy se do soutěže zapojily s velikým nasazením. Hodnotící komise v čele s paní starostkou pracovala rychle, a tak mohla paní učitelka Vyhňáková vzápětí slavnostně vyhlásit výsledky soutěže.

Rodinné týmy mateřské školy i základní školy byly z výhry velmi nadšené. Kdybychom měly kaprů více, zasloužily by si je všechny zúčastněné rodiny, protože jejich výkony byly obdivuhodné.

----------------------------------------------------------

 

Vánoce v Rymicích

11. prosince 2019 se naše děti ocitly v hanáckých chalupách, kde se zábavnou formou vrátily do minulosti a prožily zde celé adventní období včetně Štědrého dne. Aktivně se zapojily do tradic, které se dříve v chalupách dodržovaly. Většinu z nich znaly a byly paní průvodkyni velmi pochváleny. Tento den byl venku mráz. Tak jsme si opravdu vychutnali adventní náladu staročeských Vánoc.

 

--------------------------

Adventní zastavení na návsi

Dne 6. prosince 2019 jsme se sešli u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve Staré Vsi.

Děti z mateřské i základní školy si pro rodiče, prarodiče i přátele školy nacvičily pásma písní, básní i živý betlém. Po jejich vystoupení na náves dorazila družina se svatým Mikulášem, anděly a čerty. Svatý muž, spolu s vylosovaným dítětem, rozsvítil vánoční strom.

Celou atmosféru podtrhl vánoční jarmark připravený ve spolupráci s Obcí Stará Ves a místními spolky. Prodávaly se nejen vánoční speciality k občerstvení, ale i drobné dárečky, které nachystaly děti z naší školy.

Po krásném adventním naladění byl ještě v sále na obecním úřadě přichystán program s kouzelnickým uměním. Děti i rodiče odcházeli s úsměvy ve tvářích.

7. prosince 2019 se naše děti sešly i na návsi v Říkovicích, svým vystoupením adventně naladily občany Říkovic a slavnostně se i zde rozsvítil vánoční strom. Odměnou všem byl nádherný ohňostroj.

 

---------------------------------

 

Mikuláš ve škole

V předvečer svého svátku 5. prosince se svatý Mikuláš spustil po zlatém provaze na Švédských šancích a došel až do naší školy ve Staré Vsi. Měl s sebou i pomocníka čerta, ale naštěstí všechny děti, které měly namále, se vykoupily krásnými písněmi a básničkami. Všechny děti dostaly od Mikuláše balíček plný dobrot.

 

 

----------------------------------------

kapr.jpeg

----------------

advent19.jpeg

..................


Před první adventní nedělí jsme se sešli s maminkami a dětmi v prostorách obecního úřadu ve Staré Vsi při tvoření adventních dekorací. Moc šikovné lektorky z květinářství Podběl nám všem předaly cenné rady k vazbě tradičních i netradičních věnců. Celý provoněný podvečerse nesl ve velmi pozitivní náladě a určitě nás motivoval k dalšímu adventnímu tvoření v našich domovech.

-----------------

72 hodin

Velké poděkování patří rodičům i dětem za pomoc při sázení stromů, které jsme získali v projektu 72 hodin. Když nám stromy v pátek 1. listopadu pan Bakalík přivezl, byli jsme sice mile překvapeni jejich velkým vzrůstem, ale bohužel nebylo v našich silách připravit místa pro jejich sadbu. Proto jsme narychlo na nedělní odpoledne zorganizovali brigádu. Potěšila nás účast rodičů i přátel školy, kteří po nedělním obědě přišli a aktivně se zapojili do pomoci s výsadbou. Nyní už čeká práce na děti. Každá třída ZŠ i třída MŠ se stane garantem jednoho ze stromů. Svému stromu vytvoří vzkaz, který uloží do lahve a zakopou k jeho kořenům. V následujících dnech i měsících o stromy budou dále pečovat.

 

 

---------------------

stavka19.png

stavka.png


----------------------------------

Dne 25. října 2019 proběhla v naší škole podzimní akce pro rodiče a děti -oblíbené vyřezávání dýní a tvořivá podzimní dílnička, kde si děti mohly vyzkoušet několik výtvarných a pracovních metod.
Děti, rodiče i prarodiče přišli v hojném počtu a ve velmi příjemné atmosféře jsme si společně užili pěkné páteční odpoledne. Na stěnách byly vyvěšeny inspirativní fotografie, ale tvořivé rodiny byly mnohem více kreativní. Vyřezávaly se tradiční i netradiční tvary. Některé svítilničky byly dozdobeny podzimními přírodními materiály a myslím si, že domovy těch, kteří se zúčastnili, byly krásně vyzdobeny. Celou školou se vinula vůně jakoby dýňového kompotu, svařeného vína i výborných dobrůtek, které nám napekly maminky a babičky dětí.

 

----------------------------

Projekt mediální výchovy byl zaměřen na vytvoření představy o roli médií
v každodenním životě. Zábavnou formou se děti seznámily s typy médií a jejich fungováním a vyzkoušely si, jaké je psát „senzační" zprávy do tisku.


------------------------

dyne.jpeg

---------------------

sber.png

UPOZORNĚNÍ:

Sběrné suroviny nevykupují kartony, proto vás žádáme, abyste tyto do sběru nedávali.

Děkujeme za pochopení

-----------------------------

Drakiáda

V páteční odpoledne 20. září se nad Starou Vsí vzneslo nespočet rozmanitých draků. Co do velikosti tak i krásných barev. Příjemnou atmosféru těchto podzimních radovánek dokreslily upečené dobroty našich maminek a babiček, svařáček a následné opékání buřtů. Spokojenost malých i velkých potvrzuje i to, že jsme se rozcházeli až se zapadajícím sluníčkem.

 

----------------------

V pátek 13. září otevřel Hasičský záchranný sbor Přerov své brány školám a široké veřejnosti.

I přes velkou návštěvnost čekal na děti bohatý program, který byl nejen dobře připravený, ale také zorganizovaný. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého z každo- denních povinností i výjezdů hasičů. Mohly si např. obléci nehořlavý oblek i s helmou, zasoutěžit si a vyzkoušet, jaké je "posezení" v samotném hasičském autě. Děti byly velmi spokojené a mnoho z nich se inspirovalo pro své budoucí povolání.

 

-------------------------

drak.jpg

--------------------------------------

Dne 2. 9. 2019 v 8 hodin jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/ 2020.

Úvodním slovem přivítala děti, rodiče, prarodiče a hosty paní ředitelka Mgr. Kateřina Vansová a následně předala slovo hostům paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové a panu starostovi z Říkovic Radomíru Možíšovi. Všichni přáli dětem úspěšný školní rok, rodičům trpělivost a pevné nervy. Po úvodních proslovech jsme slavnostně přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová jim předala Uvítací list a poté si šli noví prvňáčci poprvé s velkým očekáváním zasednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné informace a připily si dětským šampaňským na úspěšný školní rok.

 

 

------------------------------------------

 

 

 

Informace pro rodiče, děti a návštěvníky školy

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím Vás žádáme, abyste z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti nevstupovali do prostor staveniště a neparkovali vozidla v těsné blízkosti školy, kde se pohybuje stavební technika. K parkování můžete využít prostory odstavného stání na návsi.

Na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v 8.00 hod.
v tělocvičně školy, vstupujte do budovy hlavním vstupem (vraty) z ulice.

Moc děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Vansová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020,

které se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin na dvoře školy.

Více informací zde.

-----------------------------------

okonceni.png

----------------------------------------

zapis_ms_19.png

---------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SBĚRU VÍČEK Z PET LAHVÍ

Oznamujeme veřejnosti, že sběr víček z PET lahví byl ukončen dnem 24.4.2019.

Děkujeme všem, kteří jste nás v této aktivitě podporovali.

 

-------------------------------

velik19.png

-------------------------------

sber_19.png

------------------------------------------

Výsledky zápisu do 1. třídy konaného 3. dubna 2019

ZDE

-----------------------------------------

ZŠ a MŠ Stará Ves Vás zve na:

Zapis.png

-------------------------------------

dod1.png

--------------------------------

ples.png

-----------------------------------

karneval1.png

----------------------------------------

TROJAK.png

Pravidelné výjezdy na Troják:

 

Lichý týden (počínaje 17. 1. 2019) čtvrtek
Sudý týden (počínaje 25. 1. 2019) pátek
Odjezd: Říkovice 15:45 kostel

Stará Ves 16:00
Cena: Pernamentka 150 Kč
běžná cena pro jednotlivce: dětská 320 Kč, dospělá 375 Kč
Doprava: 100 Kč

Aktuální info: 776 056 093 - L. Nevřalová

 

---------------

OZNÁMENÍ

O KONÁNÍ VOLEB ŠKOLSKÉ RADY
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE STARÁ VES

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE.

---------------------

NABÍZÍME:

LYZE_1.png


VYBERTE Z NABÍDKY A PŘIPIŠTE POČET OSOB:

ČTVRTEK: SKI AREÁL TROJÁK - ČTVRTEK: SKI AREÁL RUSAVA

PÁTEK
: SKI AREÁL TROJÁK - PÁTEK: SKI AREÁL RUSAVA

NA DNU A MÍSTU MI NEZÁLEŽÍ

ODJEZDY V TYTO DNY VŽDY V 16,00

MÁM ZÁJEM I O JEDNODENNÍ VÝJEZDY (VÍKEND, JARNÍ PRÁZDNINY):

SKI BÍLÁ - SKI AREÁL DOLNÍ MORAVA - SKI AREÁL KOUTY NAD DESNOU


-------------------------------

OZNAM.png

------------

pf19_1.png


-------------

vavnoce18.png

---------------------------------

advent_1.png

--------------------

Adventn___d__lna.png

sál OÚ Stará Ves

cena za materiál: 300 Kč / osoba

-----------------------------------------

100.png

---------------------

drak_1.png

ZA DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ

---------------------------

Zveme Vás na:

tr.png

---------------------------------------

S18.png

KONTEJNER PŘISTAVEN U ŠKOLY OD 24.9. DO 27.9.2018
SVÁZANÝ PAPÍR PŘIPRAVTE PROSÍM PŘED DVEŘE

--------------------------------------------

 

zahaj.png

 

KALENDÁŘ

neděle 14. dubna 2024

svátek má Vincenc

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 76

Celkem: 279504