Hra na flétnu

Vedoucí kroužku: Mgr. Ivana Opletalová

Kroužek je vhodný pro děti od 1. třídy. Je nutné mít vlastní hudební nástroj. Pro úspěšné zvládání obsahu vzdělávání je vhodná domácí příprava.

 

Cíle vzdělávání :
 • posilovat pozitivní vztah ke kulturním tradicím
 • rozvíjet estetické cítění a kulturní chování
 • vést k respektování a oceňování výkonů druhých
 • vést ke schopnosti prezentovat se na veřejnosti
 • rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat návyky potřebné ke zvládnutí hry na flétnu
 • vést k rozvoji hudební paměti a smyslu pro rytmus
 • vést ke schopnosti přijmout vlastní chybu a poučit se zní
 • vést k trpělivosti a vytrvalosti
 • rozvíjet poznatky o jiných kulturách
1. rok: Správně drží hudební nástroj. Hraje jednoduché písně v rozsahu g1- d spolu s učitelem
2. rok: Dodržuje správné návyky dýchání. Hraje jednoduché písně v rozsahu g-d sám i ve 
skupině
3. rok: Dodržuje techniku hry na zobcovou flétnu. Hraje písně v rozsahu c - d sólově
s doprovodem
4. rok: Dodržuje rytmus písní a skladeb. Hraje skladby v rozsahu c - d včetně předznamenání
5. rok: Hraje písně a skladby v plném rozsahu flétny z not i zpaměti. Hraje jednoduchý kánon,
jednoduchý dvojhlas (trojhlas)

Obsah vzdělávání :

1. ročník

 • správné držení flétny
 • pěstování návyku správného dýchání
 • postupné osvojování techniky hry - nasazení a ukončení tónu
 • vnímání rozdílnosti délek not
 • pěstování smyslu pro rytmus
 • osvojování si tónů g1 - d2
 • osvojení si 2 - 3 písní spolu s učitelem ( sólově )
 • získávání dovednosti rozvíjet hud. motiv - hud. dialog
 • přivykání hře s doprovodem klavíru

2. ročník

 • zdokonalování techniky hry na flétnu - držení, dýchání, nasazení, nádechy
 • zdokonalování rytmické hry - členění skladeb - nota celá, půlová, čtvrťová
 • osvojení si tónů g1 - d2
 • pamětné osvojování si písní v tomto rozsahu
 • sólová hra s doprovodem klavíru s předehrou
 • rozvíjení schopnosti vést hudební dialog

3. ročník

 • zdokonalování techniky hry na flétnu- dýchání, nasazení, nádechy
 • zdokonalování čistoty jednotlivých tónů v rozsahu c1 - d2
 • nota osminová
 • pamětné osvojování písní v tomto rozsahu
 • sólová hra s doprovodem klavíru s předehrou
 • jednoduchý kánon
 • hra z not : L. Daniel - Hra na zobcovou flétnu 1. díl - individuální tempo

4. ročník

 • individuální hra z not
 • sólová hra s doprovodem klavíru, hra ve skupině s doprovodem orf. nástrojů a zpěvem
 • dynamika
 • dvojhlas, kánon
 • předznamenání - hes, fis
 • tečkovaný rytmus
 • hudební hry na rozvoj smyslu pro rytmus

5. ročník

 • individuální hra z not : L.Daniel - 1., popř. 2. díl Hry na zobcovou flétnu
 • sólová i skupinová hra s doprovodem i bez doprovodu jiných hud. nástrojů
 • legato, staccato
 • osvojení tónů e2 - g2
 • dvojhlas, trojhlas, vícehlasý kánon
 • hudební hry na rozvoj smyslu pro rytmus a schopnosti improvizace

 

fletna.jpeg

KALENDÁŘ

neděle 14. dubna 2024

svátek má Vincenc

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 76

Celkem: 279504