Vítejte u nás

Historie

Národní škola ve Staré Vsi jest založena 18. března 1788 od pana Jakuba Mojsiusa Prakyša c. k. krajského komisaře z Hranic

1788
Školní budova byla dle tehdejšího obyčeje zbudována z egyptských cihel a pokrytá slámou. Prvním učitelem se stal Andin Řihovský.

11. května 1876
se začala stavět nová školní budova pro 2 třídy. V nové školní budově se započalo vyučovat dne 20.října 1876.

1893 - 1894
Pro tuto školu zdejší pořídila letos místní školní rada rozsáhlé tělocviště. O prázdninách dala místní školní rada provést opravu zvenčí školní budovy. I natěrač povolán a okna v celé budově i vrata nově natřeno. A tak zevnějškem svým hledí škola naše opět jako nová.

1895 - 1896
Roku letošního přistoupeno ku rozšíření vodní otázky ve škole. Školní budova postrádala studně na vodu pitnou. Otázka tato tím způsobem rozluštěna, že pořízen jest v obci vodovod, jenž nejen školní budovu, nýbrž i bezmála celou obec zdravou pitnou vodou opatřuje.

1908 - 1909
V tomto roce provedena byla přístavba školní budovy dle schválených plánů.

1919 - 1920
Dne 1.dubna stavěny sloupy elektrického vedení, v budově školní zařízeno vedení pro elektrické světlo začátkem června.

1930 - 1931
Kanalizaci prováděla firma Souček a spol., potrubí je dlouhé 836m. Náklad na kanalizaci celé obce činil 231 200Kč. Zároveň s kanalizací bylo položeno nové potrubí vodovodu.

10. dubna 1947
Zahájen provoz mateřské školy.

20. června 1969
Dána d provozu nová školní stravovna postavena na zahradě školy.

1972
Na budově vyměněna okna, nová fasáda.

1. 9. 1983
byla malotřídní škola ve Staré Vsi zrušena. Žáci začali navštěvovat ZŠ v Horní Moštěnici. Škola byla uzavřena devět let.

 

 

1.září 1992 v důsledku politických změn ve státě a na přání občanů Staré Vsi byla škola znovu otevřena

1992
V období květen - srpen byly vykonány nezbytné úpravy pro znovuotevření školy - vyklizen archiv JZD Horní Moštěnice, zrušeny mříže ve všech prostorách, vybudováno nové sociální zařízení, provedena oprava chodeb, nainstalována elektrická akumulační kamna, vymalována celá budova a zařízena 1.třída.

1992 - 1993
Střecha školní budovy byla pokryta hliníkovou krytinou. Byla zařízena 2.třída.

1993 - 1994
Celá budova dostala novou fasádu, byla natřena okna, otevřena kreslírna a na jídelně opravena střecha. Velké úpravy změnily vzhled dvora (byly odstraněny různé kůlny a dvůr byl vydlážděn). Celý areál byl oplocen.

1994 - 1995
V budově školy bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení. V budově školní jídelny proběhly stavební úpravy - byla vybudovaná kancelář a sociální zařízení a kuchyň byla plynofikovaná.

1995 - 1996
V celé budově školy bylo zavedeno plynové ústřední topení, zbudována 3.třída a nová kreslírna, do oken byly pořízeny žaluzie.

1996 - 1997
Původní kreslírna byla přebudována na počítačovou učebnu.

1997 - 1998
V tělocvičně školy byla vyměněna nevyhovující podlaha.

1999 - 2000
V 1.poschodí byla přistavěna nová třída.

2000 - 2001
V prostorách kadeřnictví byla vybudována školní družina.

2001 - 2002
Byly vyměněny vstupní vrata a dveře ze dvora.

2002 - 2003
V tělocvičně byly nainstalovány dřevěné obklady stěn.

2003 - 2004
V části školní budovy - v prostorách MŠ byla provedena sanace zdiva.

2005 - 2006
Provedena instalace přístroje na odvlhčení zdiva v druhé polovině budovy.

2006 - 2007

Proběhla výměna okem v 1. patře budovy.

2007 - 2008

Dokončení výměny oken v celé budově školy.

2008 - 2009

Úprava hřiště, zabudování průlezek a houpaček na školní zahradě.

2009 - 2010

Rekonstrukce fasády

2010 - 2011

Vstup do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.

Vybavení počítačové učebny 10 počítači s připojením na vysokorychlostní internet.

Nové vybavení MŠ Stará Ves.

Přestavba ložnice v MŠ Říkovice a vybavení novými lehátky.

2011 - 2012

Rekonstrukce budovy jídelny.

2012 - 2013

Oslavy 20 let výročí znovuotevření školy.

Rekonstrukce dlažby ve škrabce a chodbičce školní kuchyně.

Přípravné práce na stavbu zahradního altánu.

Úprava schodiště MŠ Říkovice.

 

 

Novinky

U P O Z O R N Ě N Í

covid2.png

--------------

Informace k novým omezením v oblasti školství
uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Bližší informace čtěte zde

Informace ke stravování

Všichni žáci na distanční výuce mají v daném období obědy odhlášeny.

Rodiče jim mohou obědy individuálně přihlásit na čísle: 602 184 088.

Výdej obědů bude možný v době od 11:45 do 12:30. Žáci si obědy nemohou brát do jídlonosičů.

V době prodloužených podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. nebude možné se ve školní jídelně stravovat.

Informace k ošetřovnému

Potvrzení již nevydává škola, ale OSSZ. Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení, že pečuje o dítě mladší 10 let, z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

...............

UPOZORNĚNÍ

koro.png

---------------------------------

prosba.png

----------------------

Povidla ve Staré Vsi

Září je čas sklízení a zpracovávání plodů zahrady a my jsme měli možnost s dětmi prožít podzimní lidovou tradici „Jak se vaří povidla".
Dříve bylo vaření povidel společenskou událostí, při které se sešli lidé ze sousedství a dlouhé hodiny ve velkých kotlích vařili švestky bez přidání cukru. Dnes je to již velmi ojedinělé a je moc hezké, že se tato tradice udržela ve Staré Vsi. Děti si prožily vaření povidel od sbírání švestek až po ochutnání hotových povidel na svačince ve školní jídelně. Moc jim také chutnala i „LÍZANKA", kterou ochutnaly před dlouhým vařením hotových povidel. Obdivně jsme si prohlédli sušičku ovoce, která se poháněla topením v kamnech. Dětem se exkurze moc líbila a odnesly si spoustu zajímavých poznatků.

povidla.jpeg

------------------------------------------------

Medové snídaně

V pátek 18. září 2020 nás navštívil pan včelař, který spolupracuje s Ministerstvem zemědělství v projektu Medové snídaně. Žákům naší školy představil včely jako zajímavé živé tvory, objasnil jejich význam pro přírodu i život člověka. Nejednalo se o prostou přednášku, ale pan lektor zábavnou a interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přiblížil dětem práci včelařů i práci včel. Moc chválil naše žáčky, jak byli pozorní, vnímaví a kolik informací o včelách a jejich životu již věděli.
Děti si po skončení pochutnaly na přichystané medové svačince.

medsnidat.JPG

-------------------------------------

CHATA   PORTÁŠ

IMG_0621.JPG

Druhý zářijový týden školy jsme prožili v nádherném prostředí Javorníků v horském hotelu Portáš.
Svou nadmořskou výškou 960 m n.m. zaručoval čisté a zdravé ovzduší pro bezpečný pobyt dětí.
Celý týden se nesl v pohádkovém duchu. Již první den, při návštěvě Muzea A. Strnadla, si děti vyzkoušely krumplování vlny a soukání na kolovrátku. Při zkoumání lesa se staly "mravenečky" a poměřily své síly v hodu polenem. Jindy zase badateli při hledání pobytových stop živočichů. Připravily a ochutnaly macerát z místních bylin, k tomu vykouzlily zaříkávadlo s pomocí malé čarodějnice, utkaly obrazy z přírodnin, staly se výtvarníky v přírodě, zpěváky lidových písní z Valašska a mnoho dalšího.
Celý týden svítilo sluníčko, tudíž jsme uskutečnili kratší výšlapy i celodenní túru. Obdivovali jsme krásy Valašska a mnozí z nás dospělých i dětí jsme si slibovali, že do těchto krásných míst vezmeme na výlet i své příbuzné.
Děti byly velmi spokojené a domů si odvezly nejenom spoustu nových poznatků, ale především krásných zážitků.

Všechna fota z ozdravného pobytu si můžete prohlédnout zde:

https://www.rajce.net/u1266021

-------------------

ROUŠKY SE VRACÍ

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je od čtvrtka 10. 9. 2020 nařízeno používání roušek ve všech vnitřních prostorách v celé ČR.

Pro žáky ZŠ toto opatření zatím platí pouze ve společných prostorách.

Pro děti v MŠ toto opatření neplatí.

 

Tímto žádáme zákonné zástupce, aby žáci od 14. 9. 2020 nosili do školy roušku a další náhradní roušku měli v sáčku v aktovce.

 

Vzhledem k této situaci omezujeme vstup zákonných zástupců a veřejnosti do prostor školy. Snažíme se chránit sebe i Vaše děti.

V případě potřeby kontaktujte pedagogy telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme.

 

-----------------

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

zahaj20.jpeg

Dne 1. září 2020 jsme slavnostně přivítali nový školní rok. Po krátkém proslovu předala paní ředitelka slovo paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové. Všichni jsme přáli dětem i rodičům klidný a úspěšný školní rok, trpělivost, pevné nervy a mnoho zdraví. Po úvodních proslovech jsme slavnostně přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová děti představila a společně s paní ředitelkou prvňáčky pasovaly na žáčky naší školy. Poté si šli noví prvňáčci poprvé s velkým očekáváním zasednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné informace a připily si dětským šampaňským na úspěšný školní rok.

-------------------------------

Vážení rodiče, milé děti,

první školní den se blíží. Těšíme se na Vás

při SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na školním dvoře.

Následně Vám budou třídními učiteli předány základní informace ve třídách.

zahaj20.png

KALENDÁŘ

čtvrtek 29. října 2020

svátek má Silvie

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 14

Celkem: 138344