Školská rada

Při základní škole je zřízena školská rada. Školskou radu tvoří 3 členové, kteří jsou voleni na období 3 let.

Školská rada se pravidelně setkává a projednává oblasti, které vyplývají ze školského zákona a které ji přísluší.

Dne 9. února 2019 se konaly volby do školské rady pro zástupce pedagogického sboru a pro zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků. Ve volbách byli zvoleni kandidáti:

zástupce pedagogických pracovníků Bc. Lenka Veselá,
zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Renata Zapletalová.
Za zřizovatele byl dne 4. 2. 2019 starostkou obce Stará Ves jmenován Mgr. Jaroslav Šiška.

 

Dne 25. února 2019 proběhly volby předsedy školské rady. Hlasování proběhlo formou veřejné volby.

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jaroslav Šiška
(pro: 3 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0)

 

Dne 15. 9. 2020 proběhly doplňkové volby zástupce pedagogických pracovníků školy. Na tuto pozici byla jednohlasně zvolena paní Pavlína Uhlířová.

 

Ke komunikaci můžete využít e-mailovou adresu:

skolskarada.staraves@seznam.cz

 

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 25. 2. 2019

Usnesení z 2. zasedání ŠR ze dne 4. 10. 2019

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 15. 6. 2020

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 30. 9. 2020

 

KALENDÁŘ

úterý 20. dubna 2021

svátek má Marcela

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 131

Celkem: 165172