Turistika

Cíle vzdělávání
 • organizovat činnosti ve věkově různorodém kolektivu
 • vychovávat k platnému začlenění do společnosti a prevence sociálně patologických jevů
 • poznávat svůj kraj
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • získává základní praktické dovednosti, seznamuje se s přírodou, začleňuje se do kolektivu žáků
 • prohlubuje znalosti o turistice a tábornictví, rozšiřuje stávající znalosti v přírodovědných oborech
 • chová se k přírodě ohleduplně
 • spolupracuje ve skupině
 • používá mapu a buzolu
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, respektuje vymezená pravidla
 • účinně spolupracuje ve skupině
 • podílí se společně s vedoucím na vytváření pravidel týmu
 • podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu
 • přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v praktické činnosti
 • používá s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, samostatně pozoruje a získané výsledky porovnává
 • využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, samostatně řeší problémy
Obsah vzdělávání:

- pěstování samostatnosti, vytváření návyků sebeobsluhy, ovládání svého chování, odhadnutí svých sil
- získávání zručnosti, odvahy (noční hry)
- získávání schopnosti pracovat samostatně i v kolektivu, řešit i nenadálé situace
- poznávání nejbližšího okolí,flory a fauny nacházející se v našem regionu
- poznávání ,že člověk je součástí přírody
- získávání zkušeností při stavbě stanu
- poznávání a dodržování zásad rozdělávání ohně, druhy ohňů
- seznamování s topografickými značkami, morseovou abecedou, uzlováním
- pozorování a rozlišování stop zvířat v přírodě
- poskytování první pomoci při drobných poraněních
- příprava nejrůznějších jídel podle svých vlastních receptů
- třídění odpadu
- práce s netradičním materiálem k různým příležitostem (pálení čarodějnic,Morena)

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ