Taneční kroužek

Cíle vzdělávání:
 • seznamovat s vybranými technikami současného tance
 • vést k poznání pohybových zákonitostí lidského těla a vztahů jeho jednotlivých částí
 • vést ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance a schopnosti kooperovat s jinými tanečníky při pohybovém vyjádření zadaného tématu
 • umožnit porozumět a objevit vlastní pohybové schopnosti a ty rozvíjet
Získané znalosti, dovednosti s postoje pro život - klíčové kompetence:
 • zvyšuje si pohyblivost celého těla
 • koordinuje pohyb končetin
 • získává schopnost samostatného tanečního vyjádření na danou hudbu
 • orientuje se v základních taneční technikách a prvcích
 • chápe tanec jako prostředek komunikace mezi lidmi i vyjádření svých pocitů
 • používá tanec a pohyb k relaxaci a k udržení svého tělesného zdraví.a kondice
 • rozvíjí dovednost interpretovat krátké taneční variace
 • stanoví si cíle vycházející z potřeb vlastních i potřeb kolektivu
 • tvořivě přistupuje k nácviku tance pro představení, přehlídky
Obsah vzdělávání:

- vedení ke správnému držení těla se správným dýcháním
- osvojování si koordinovaného pohybu
- orientace v prostoru
- rozvíjení estetické cítění
- sladění pohybu s hudbou
- vyjádření svých pocitů pohybem sladěných s hudbou
- seznámení s různými krokovými variacemi navazujícími na aerobiční cvičení
- nacvičení kroku poskočného-2/4 takt a valčíkového-3/4 takt (jednotlivci i ve dvojicích, trojicích)
- seznámení i s jinými druhy tance (charleston)
- nácvik aerobiční skladby
- nácvik tanečku ve 2/4 a 3/4 taktu

Integrovaný tanec

Cíle vzdělávání:
 • seznamovat s vybranými technikami současného tance
 • vést k poznání pohybových zákonitostí lidského těla a vztahů jednotlivých jeho částí
 • vést ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance
 • umožnit porozumět a objevit vlastní pohybové schopnosti a ty rozvíjet
 • pomáhat indikovat a odstraňovat špatné pohybové návyky
 • vybavit technicky a připravit pro případnou interpretaci a tvorbu tanečních představení .
 • umožnit vzájemné poznávání zdravých a tělesně postižených lidí z pohledu pohybových možností a dovedností
 • vést handicapované členy k objevování vlastního pohybového repertoáru
Získané znalosti , dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • využívá taneční a pohybové dovednosti, které využívá i v běžném životě.
 • snižuje obavu tanečního kontaktu s handicapovanými.
 • zvyšuje důvěru postižených ve vlastní pohybové schopnosti
 • zvyšuje pohyblivost celého těla
 • koordinuje pohyb končetin a celého tělo
 • orientuje se v tanečních technikách improvizace
 • chápe tanec jako prostředek komunikace mezi lidmi
 • používá tanec a pohyb k relaxaci
 • motivuje se pro další učení
 • rozvíjí a prohlubuje dovednosti v procesu tréninků,propojuje je s již nabytými dovednostmi
 • využívá své individuální schopnosti a získané dovednosti při samostatném řešení problémů
 • orientuje se v nově vzniklých situacích a reaguje na ně
 • posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
Obsah vzdělávání:

- osvojování správného držení těla se správným dýcháním
- koordinace pohybu
- orientace v prostoru
- estetické cítění
- sladění pohybu s hudbou
- vyjádření svých pocitů pohybem sladěných s hudbou
- seznámení s různými krokovými variacemi navazujícími na aerobiční cvičení
- nacvičení kroku poskočného-2/4 takt a valčíkového-3/4 takt (jednotlivci i ve dvojicích, trojicích)
- seznámení i s jinými druhy tance (charleston)
- nácvik aerobiční skladby
- nácvik tanečku ve 2/4 a 3/4 taktu

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ