Novinářský kroužek

Cíle vzdělávání:
 • informovat o dění ve škole a mimo ní
 • rozvíjet estetické cítění a kulturní chování
 • vést ke schopnosti se reprezentovat na veřejnosti
 • informovat o umístění a účasti na soutěžích
 • zpracovávat dotazy a nápady ze schránky důvěry
 • prezentovat drobná literární díla - povídky, básničky, hádanky
 • sestavovat zábavné stránky pro děti
 • zpracovávat zajímavosti z internetu
 • využít svátků a výročí k rozšíření znalosti původu , krajových zvlášnostech
 • využít dovednosti práce na pc při psaní a přepisování článků, reportáží,
 • rozvíjet poznatky o grafické úpravě a využít při úpravě stránek každého čísla časopisu
 • vést rozhovory se spolužáky
 • informovat veřejnost
 • rozvíjet schopnost komunikace
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 • posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
 • reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 • vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
 • rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
 • volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
 • rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
 • sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Obsah činností :

- tvoření článků, rozhovorů, reportáží
- zpracování dotazů, nápadů dětí
- tvoření kvizů
- tvoření anket
- tvoření článků o krajových zvláštnostech
- upravování stránek časopisu
- tvoření drobných literárních děl
- prohlížení časopisů
- vyhledávání informací na internetu
- zpracování obecných témat
- zpracování fotografie

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ