Logopedie

Cíle vzdělávání:
 • vést ke správnému bráničnímu dýchání
 • vést k rozvoji grafomotoriky
 • procvičovat fonematický sluch
 • rozvíjet slovní zásobu
 • rozvíjet krátkodobou i dlouhodobou paměť
 • rozvíjet celkový komunikační systém
 • posilovat smysl pro rytmus a rým
 • upevňovat správnou výslovnost jednotlivých hlásek
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • komunikuje se svým okolím, dosáhne naplnění a uspokojení svých potřeb
 • pomocí řeči sděluje své zkušenosti, uchovává je v paměti a dále předává
 • je schopné pohotově vyjadřovat své myšlenky, plynule mluvit, číst a psát
 • pracuje s učebními materiály, pozná vlastní pokroky
 • přiměřeně věku vyhledává a využívá informace v praktickém životě
 • rozpozná a pochopí problém, volí vhodné způsoby řešení problémů
 • vytváří si pozitivní představy o sobě samém
Obsah vzdělávání:

- gymnastika mluvidel - procvičování rtů, čelistních kloubů, lícních svalů a jazyka
- dechová a hlasová cvičení
- procvičování jemné motoriky - otvírání a zavírání rukou za pomocí říkadel, písniček, válení míčků po stole, válení míčků mezi dlaněmi, trhání papíru na malé kousky apod.
- artikulační cvičení k hláskám
- grafomotorická cvičení spojená s říkadly /Učíme se mluvit-malý logopedický slovník/
- didaktické hry na rozvoj slovní zásoby /Pohádkový pytlík, Co tam patří, Co k čemu slouží, Přidané slovo apod./
- didaktické hry na rozvoj fonematického sluchu /Na jména, Na vláček, Hláska X nás probudí, Slovní fotbal apod./
- didaktické hry pro posilování smyslu pro rytmus a rým /Na básníky, Kapsička, Co lítá apod./
- rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu /Kde je budík, Na tichou poštu, Hledej podle zvuku apod./
- řešení jednoduchých dětských křížovek, doplňovaček, hádanek a tajenek
- četba článků, úryvků pohádek, vyprávění pohádek podle obrázků, nácvik říkadel a básní
- individ. procvičování chybných hlásek

 

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ