Klávesy

Cíle vzdělávání:
 • rozvíjet estetické cítění a chování
 • vést k trpělivosti, vytrvalosti a cílevědomosti
 • vést k poznávání not a jejich délky
 • vést k systematické práci
 • posilovat pozitivní vztah k hudbě, kultuře a umění
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • projevuje pozitivní postoj k hudbě
 • má zdravé sebevědomí a sebeúctu po zvládnutí úkolů
 • pracuje systematicky dle svých vlastních schopností
 • pojmenovává noty a hhraje podle nich
 • rozeznává délku not
 • vyhledává si skladby dle svých schopností

1.rok : Má správné držení ruky při hře na nástroj. Hraje jednoduché písně v rozsahu c1 - g1
2.rok : Má správnou techniku hry na klávesy. Hraje písně v rozsahu c1 - g1 s akordickým
doprovodem v levé ruce
3.rok : Hraje písně v rozsahu c1 - c2 a dodržuje správný rytmus.
4.rok : Hraje rytmicky přesně, podle předznamenání. Zvládá hru za doprovodu jiného nástroje.
5.rok : Hraje v rozsahu dvou oktáv se složitějšími doprovody. Dokáže si vybrat skladby přiměřené svým schopnostem.

Obsah vzdělávání :

1. ročník
- seznamování se s nástrojem
- osvojování si správné držení ruky při hře
- rozlišování délky not
- seznámení s tóny c1 - g1
- hraní jednoduchých cvičení a písní v zadaném rozsahu

2. ročník
- zdokonalování techniky hry na klávesy
- osvojení si akordických doprovodů
- rozlišování noty celé, půlové, čtvrťové
- osvojení si hry nazpaměť v rozsahu c1 - g1

3. ročník
- zdokonalování hry na klávesy
- seznámení s notou osminovou
- hra v rozsahu c1 - c2
- sólová hra s předehrou
- hra s doprovodem jiného nástroje ( kytara, flétna )

4. ročník
- hra s doprovodem, se zpěvem, s orf. nástroji
- dodržování dynamiky podle předznamenáním
- hra s „křížky" a „béčky"
- legato, staccato
- tečkovaný rytmus

5.ročník
- hraní v rozsahu c1 - g2
- hraní skladeb rytmicky přesně a podle předznamenání
- vybírání si skladeb dle vlastních schopností
- vytváření schopnosti improvizace

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ