Informatika

Cíle vzdělávání:
 • ovládat základní obsluhu počítače
 • bezpečně pracovat s výpočetní technikou
 • zvládat práci s výukovými programy
 • vyhledat potřebné informace na internetu
 • osvojit si základy elektronické komunikace
Získané znalosti, dovednosti a postoje pro život - klíčové kompetence:
 • poznává možností výpočetní techniky
 • dodržuje pravidla bezpečné práce s počítačem
 • dodržuje hygienické návyky při práci s počítačem
 • pracuje s výukovými a zábavnými programy
 • rozvíjí myšlení a logické uvažování
 • sebevzdělává se prostřednictvím výpočetní techniky
 • samostatně se rozhoduje při hledání optimálních řešení
 • získává odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu
 • vyhledává a využívá potřebných informací
 • využívá počítače k prezentaci výsledků své práce
Obsah vzdělávání:

1. ročník

- seznamování se s bezpečnostními a hygienickými návyky při práci s počítačem
- seznamování se s počítačem - zapnutí a vypnutí
- správné držení a používání myši (klik, dvojklik, přesun ...)
- orientace na obrazovce
- práce s výukovými programy pro 1. ročník
- seznámení se s dětským internetem - hry, omalovánky
- kreslení na počítači

2. ročník
- osvojování si bezpečnostních a hygienických návyků při práci s počítačem
- osvojování si základů práce na počítači
- práce s výukovými programy pro 2. ročník
- dětský internet a práce s ním
- seznámení se znaky na klávesnici a psaním textu

3. ročník
- dodržování bezpečnostních a hygienických návyků při práci s počítačem
- práce s výukovými programy pro 3. ročník
- zdokonalování psaní a opravování textu na počítači - MICROSOFT WORD
- surfování po internetu - zobrazení a prohlížení webových stránek

4. ročník
- vyhledávání na internetu a práce s e-mailem
- práce s výukovými programy pro 4. ročník
- osvojování si práce s texty a obrázky - vytváření, přesouvání, kopírování, odstranění, panel nástrojů

5. ročník
- práce s výukovými programy pro 5. ročník
- surfování po internetu
- vyhledávání požadovaných informací, jejich zpracování
- vytváření plakátů, pozvánek..
- ukládání prací do vlastní složky a jejich tisk
- práce se souborem a složkou - přesouvání, kopírování, odstranění
- poštovní server

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ