Školská rada


Na základě Školského zákona (zákon 561/2004 Sb) zřizuje při základních školách zřizovatel (obec) školskou radu.

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému plnění
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ STARÁ VES

 

Zástupce rodičů žáků - Stará Ves:

rozdáno                                                21 hlasovacích lístků

platné volební hlasy                             19

 

Zvolena: Veronika Chovancová

 

Zástupce rodičů žáků - Říkovice:

rozdáno                                                12 hlasovacích lístků

platné volební hlasy                              9

 

Zvolena: Lenka Mlčáková

 

Zástupce zaměstnanců:

rozdáno                                                 13  hlasovacích lístků

platné volební hlasy                              13

 

Zvolena: Marie Heryanová

Pavlína Uhlířová

 

Zástupce Obce Stará Ves:                 Jiřina Mádrová

Zástupce Obce Říkovice:                    Radomír Možíš

 

Mgr. Ludmila Nevřalová

ředitelka školy

 

---------------------------------------------------------------------

Podle § 167 odst. 9, Školského zákona funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období  u zákonných zástupců nezletilých žáků nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

 

 

 

KALENDÁŘ

úterý 22. května 2018

svátek má Emil

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 7

Celkem: 89328

Logo ZŠ