Vítejte u nás

Základní a mateřská škola Stará Ves je školou malotřídní, kterou navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. Součástí školy je MŠ Stará Ves, MŠ Říkovice jako odloučené pracoviště, školní družina a školní jídelna.

Škola vyučuje dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro radost.

Vážení rodiče, milí žáci,

pro zjednodušení informovanosti a zadávání úkolů pro domácí vzdělávání vám nyní poslouží PADLET nástěnky, kde najdete vše přehledně na jednom místě, můžete z nich materiály tisknout, prostřednictvím odkazů se dostat k online cvičením. Tyto nástěnky budou pravidelně aktualizovány tak, abyste včas dostávali zadání úkolů.

 NÁSTĚNKA

1. ROČNÍK
NÁSTĚNKA

2. ROČNÍK
NÁSTĚNKA

3. ROČNÍK
NÁSTĚNKA

4. ROČNÍK
NÁSTĚNKA

5. ROČNÍK


 
NÁSTĚNKA


ŠKOLNÍ DRUŽINA

DRUŽINKA 
NÁSTĚNKA


NAŠE ŠKOLIČKA

MŠ STARÁ VES 

 


NÁSTĚNKA


NAŠE ŠKOLIČKA

MŠ ŘÍKOVICE

 

Novinky

NABÍDKA  PRACOVNÍHO  MÍSTA

ZDE

-----------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠK.R. 2020/2021
------------------

 

zapis_1.jpeg
ZÁPIS DO MŠ - INFORMACE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
PŘIHLÁŠKA MŠ STARÁ VES
PŘIHLÁŠKA MŠ ŘÍKOVICE

--------------------

6.velikonoce.jpeg

---------------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ
týden od 6. 4. 2020

1. TŘÍDA - INFO
Matematika - PL č. 2, početní hra
ANGLIČTINA - PL

 

2. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - PL

 

3. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - INFO
My clothes - PL, Happy Easter -PL

 

4. TŘÍDA
PŘEHLED UČIVA ZDE
ANGLIČTINA - INFO
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO

 

5. TŘÍDA
PŘHLED UČIVA ZDE
ANGLIČTINA - INFO
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4. A 5. TŘÍDA - UČIVO

 

------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ
týden od 30. 3.2020

1. TŘÍDA - INFO
ANGLIČTINA - PL
2. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - PL

3. TŘÍDA - UČIVO
ANGLIČTINA - INFO
My family - PL, My clothes - PL

4. TŘÍDA - INFO
ANGLIČTINA - INFO
Free time - PL
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4. A 5. TŘÍDA - PL

 

5. TŘÍDA - INFO
ANGLIČTINA - INFO
Přítomný čas prostý - přehled učiva
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - UČIVO
INFORMATIKA - INFO
-------------


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ STARÁ VES

INFORMACE K ZÁPISU
PRŮBĚH ZÁPISU
PŘIHLÁŠKA

 

---------------------

Sdělení pro rodiče žáků 1. třídy

Prosím rodiče žáků 1. třídy, aby si ve čtvrtek 26. března 2020 v době od 8,15 do 9,30 vyzvedli pracovní sešity pro své děti. Rodiče dětí z Říkovic si tyto sešity mohou vyzvednout ve čtvrtek v době od 14,00 do 15,00 v místě bydliště.

Děkuji za spolupráci.

----------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ
týden od 23. 3.2020

1. TŘÍDA - info
M: pracovní list
barevné počítání
ANGLIČTINA

 

2. a 3. TŘÍDA

ŽÁKŮM JSOU ÚKOLY ZADÁVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM EMAILŮ RODIČŮ

UČIVO
ANGLIČTINA  2. TŘÍDA

 

ANGLIČTINA 3. TŘÍDA - INFO
MY PETS - PL, OUR FACES - PL
PRVOUKA

 

4. TŘÍDA - INFO
ROZVRH HODIN
ČJ: VYJMENOVANÁ SLOVA - PL
SLOVNÍ DRUHY - PL
M: ZAOKROUHLOVÁNÍ - PL
ANGLIČTINA 4. TŘÍDA - INFO
MY FAVOURITE PROGRAMME - PL
PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA - ZADÁNÍ
interaktivní učebnice TAKTIK

5. TŘÍDA - INFO
ROZVRH HODIN
ČJ: PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PL
ZÁJMENA - PL
ANGLIČTINA 5. TŘÍDA - INFO
MY DAY, FREE TIME - PL
INFORMATIKA 5. třída
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4., 5 třída
PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA - ZADÁNÍ

Učivo VLASTIVĚDY a PŘÍRODOVĚDY 4. a 5. ročníku je zasíláno na emailové adresy rodičů.

-------------------

Doporučení pro domácí vzdělávání dětí.

Sdělení ro rodiče žáků 1. třídy

--------------------------

Vážení rodiče, milí přátelé školy.

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady ČR bohužel rušíme Školní ples, který byl
přeložen na 20. 3. 2020.

Peníze za zaplacené vstupenky vrátíme v nejbližší možné době.

Budeme se těšit příští rok.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stará Ves


---------------------------------

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ZŠ

1. TŘÍDA
2. TŘÍDA
ANGLIČTINA 1. A 2. TŘÍDA

Aplikace: Učte se anglicky: Začátečníci

3. TŘÍDA
ANGLIČTINA 3. TŘÍDA
4. TŘÍDA - info
ČJ: koncovky podstatných jmen
M: matematická videa
pracovní list
ANGLIČTINA 4. TŘÍDA
5. TŘÍDA- info
ČJ: koncovky podstatných jmen
koncovky přídavných jmen
M: matematická videa
pracovní list č.1, č.2
ANGLIČTINA 5. TŘÍDA
VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA 4., 5. TŘÍDA
INFORMATIKA, LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4., 5. TŘÍDA
-------------------------------

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ se škola od 11. 3. 2020 do odvolání uzavírá.

Žádáme rodiče, aby sledovali webové stránky školy, prostřednitvím kterých budou aktuálně informováni o situaci i domácích úkolech dětí.

 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Vážení zákonní zástupci,
na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám oznamujeme,

že bude přerušen provoz mateřské školy v době od 12. 3. 2020 do odvolání MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Stará Ves.
Informace k čerpání ošetřovného najdete na webových stránkách školy, tiskopis si můžete vyzvednout po telefonické domluvě v kanceláři školy nebo u paní
Mgr. Ivany Opletalové v Říkovicích.

Mgr. KateřinaVansová
ředitelka školy

Ve Staré Vsi 11. března 2020

 

INFORMACE K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET

------------------------

OZNÁMENÍ

ŠKOLNÍ PLES  JE PŘELOŽEN NA PÁTEK 20. BŘEZNA 2020.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

--------------------------

lyze1.png

lyze2.png-------------

ples20.JPG

------------------

vysved.jpeg

Ve čtvrtek 30. ledna si všichni žáci naší republiky převzali ohodnocení za svou půlroční práci. Ani žáci naší školy nebyli výjimkou. Zvláště prvňáčci očekávali své PRVNÍ vysvědčení s nadšením, ale i malým napětím. Zatímco v prvním ročníku chyběl jen jeden žáček, ve vyšších ročnících si z důvodu vyšší nemocnosti dětí přišli pro vysvědčení rodiče. Při společném rozdávání jsme zhodnotili, co vše se nám za půl roku povedlo, v čem se musíme zlepšovat a také co nás čeká v druhém pololetí. Popřáli jsme si hezké a odpočinkové pololetní prázdniny.

---------------------

lyze20.png

--------------------

prani.jpg

-------------------------

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. - 3. 1. 2020 je přerušen provoz ZŠ, MŠ a ŠJ.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 6. 1. 2020

-----------------------------------

 

Vánoce ve třídě

Velké chystání na Vánoce ve třídě již nastalo den předem. Děti se tajně domluvily s paní školnicí a třídy svátečně vyzdobily světýlky, vánočními řetězy a ozdobami. Ráno 20. prosince si společně s paními učitelkami dozdobily stromečky a z každé třídy se linul zpěv koled a povídání. Vyzkoušely si i některé z vánočních tradic - pečení vánočky, věštění budoucnosti, stavění betlémů, pouštění lodiček, chystání svátečního stolu atd. Také se mlsalo cukroví a další dobrůtky, které si děti přinesly z domova. Vše bylo zakončené vánoční diskotékou. Popřáli jsme si všichni společně krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů do nového roku 2020.

 

vanoce.JPG

------------------------------

Krmení lesní zvěře

19. prosince 2019 jsme se vydali na vánoční vycházku do lesa v okolí Staré Vsi. Děti měly vzorně připraveny  dobrůtky pro zvířátka. Již tradičně nosí seno, jablíčka, kaštany, mrkev.  Děti se těšily se, jak to zvířátkům v lese naaranžují a připraví jim tak také vánoční nadílku.

 

les.JPG

-------------------------------

Běh o vánočního kapra

18. prosince 2019 se konala velká vánoční soutěž rodinných týmů. Paní učitelky dovezly z Tovačova šest živých kaprů. Akce vypukla v 16. 30 registrací rodin v průjezdě školy. Byl připraven běh vesnicí, kde na rodinné týmy čekalo jedenáct úkolů. Každá chyba při jejich plnění byla potrestána deseti trestnými sekundami. Všechny rodinné týmy se do soutěže zapojily s velikým nasazením. Hodnotící komise v čele s paní starostkou pracovala rychle, a tak mohla paní učitelka Vyhňáková vzápětí slavnostně vyhlásit výsledky soutěže.

Rodinné týmy mateřské školy i základní školy byly z výhry velmi nadšené. Kdybychom měly kaprů více, zasloužily by si je všechny zúčastněné rodiny, protože jejich výkony byly obdivuhodné.

 

b__h.JPG

----------------------------------------------------------

 

Vánoce v Rymicích

11. prosince 2019 se naše děti ocitly v hanáckých chalupách, kde se zábavnou formou vrátily do minulosti a prožily zde celé adventní období včetně Štědrého dne. Aktivně se zapojily do tradic, které se dříve v chalupách dodržovaly. Většinu z nich znaly a byly paní průvodkyni velmi pochváleny. Tento den byl venku mráz. Tak jsme si opravdu vychutnali adventní náladu staročeských Vánoc.

 

Rymice.jpeg

--------------------------

Adventní zastavení na návsi

Dne 6. prosince 2019 jsme se sešli u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve Staré Vsi.

Děti z mateřské i základní školy si pro rodiče, prarodiče i přátele školy nacvičily pásma písní, básní i živý betlém.  Po jejich vystoupení na náves dorazila družina se svatým Mikulášem, anděly a čerty. Svatý muž, spolu s vylosovaným dítětem, rozsvítil vánoční strom.

Celou atmosféru podtrhl vánoční jarmark připravený ve spolupráci s Obcí Stará Ves a místními spolky. Prodávaly se nejen vánoční speciality k občerstvení, ale i drobné dárečky, které nachystaly děti z naší školy.

Po krásném adventním naladění byl ještě v sále na obecním úřadě přichystán program s kouzelnickým uměním. Děti i rodiče odcházeli s úsměvy ve tvářích.

7. prosince 2019 se naše děti sešly i na návsi v Říkovicích, svým vystoupením adventně naladily občany Říkovic a slavnostně se i zde rozsvítil vánoční strom. Odměnou všem byl nádherný ohňostroj.

stromek.JPG

---------------------------------

 

Mikuláš ve škole

V předvečer svého svátku 5. prosince se svatý Mikuláš spustil po zlatém provaze na Švédských šancích a došel až do naší školy ve Staré Vsi. Měl s sebou i pomocníka čerta, ale naštěstí všechny děti, které měly namále, se vykoupily krásnými písněmi a básničkami. Všechny děti dostaly od Mikuláše balíček plný dobrot.

 

mikulas.JPG

----------------------------------------

kapr.jpeg

----------------

advent19.jpeg

..................

advent.jpeg

Před první adventní nedělí jsme se sešli s maminkami a dětmi v prostorách obecního úřadu ve Staré Vsi při tvoření adventních dekorací. Moc šikovné lektorky z květinářství Podběl nám všem předaly cenné rady k vazbě tradičních i netradičních věnců. Celý provoněný podvečerse nesl ve velmi pozitivní náladě a určitě nás motivoval k dalšímu adventnímu tvoření v našich domovech.

-----------------

ctvrta.jpeg

druha.jpeg

prvni.jpeg


72 hodin

Velké poděkování patří rodičům i dětem za pomoc při sázení stromů, které jsme získali v projektu 72 hodin. Když nám stromy v pátek 1. listopadu pan Bakalík přivezl, byli jsme sice mile překvapeni jejich velkým vzrůstem, ale bohužel nebylo v našich silách připravit místa pro jejich sadbu. Proto jsme narychlo na nedělní odpoledne zorganizovali brigádu. Potěšila nás účast rodičů i přátel školy, kteří po nedělním obědě přišli a aktivně se zapojili do pomoci s výsadbou. Nyní už čeká práce na děti. Každá třída ZŠ i třída MŠ se stane garantem jednoho ze stromů. Svému stromu vytvoří vzkaz, který uloží do lahve a zakopou k jeho kořenům. V následujících dnech i měsících o stromy budou dále pečovat.

 

72_hodin.jpeg

---------------------

stavka19.png

stavka.png


----------------------------------

Dne 25. října 2019 proběhla v naší škole podzimní akce pro rodiče a děti -oblíbené vyřezávání dýní a tvořivá podzimní dílnička, kde si děti mohly vyzkoušet několik výtvarných a pracovních metod.
Děti, rodiče i prarodiče přišli v hojném počtu a ve velmi příjemné atmosféře jsme si společně užili pěkné páteční odpoledne. Na stěnách byly vyvěšeny inspirativní fotografie, ale tvořivé rodiny byly mnohem více kreativní. Vyřezávaly se tradiční i netradiční tvary. Některé svítilničky byly dozdobeny podzimními přírodními materiály a myslím si, že domovy těch, kteří se zúčastnili, byly krásně vyzdobeny. Celou školou se vinula vůně jakoby dýňového kompotu, svařeného vína i výborných dobrůtek, které nám napekly maminky a babičky dětí.

 

dynovani.jpeg

----------------------------

Projekt mediální výchovy byl zaměřen na vytvoření představy o roli médií
v každodenním životě. Zábavnou formou se děti seznámily s typy médií a jejich fungováním a vyzkoušely si, jaké je psát „senzační" zprávy do tisku.

medialni_vychova.jpeg

------------------------

dyne.jpeg

---------------------

sber.png

UPOZORNĚNÍ:

Sběrné suroviny nevykupují kartony, proto vás žádáme, abyste tyto do sběru nedávali.

Děkujeme za pochopení

-----------------------------

Drakiáda

V páteční odpoledne 20. září se nad Starou Vsí vzneslo nespočet rozmanitých draků. Co do velikosti tak i krásných barev. Příjemnou atmosféru těchto podzimních radovánek dokreslily upečené dobroty našich maminek a babiček, svařáček a následné opékání buřtů. Spokojenost malých i velkých potvrzuje i to, že jsme se rozcházeli až se zapadajícím sluníčkem.

drak.jpeg

----------------------

V pátek 13. září otevřel Hasičský záchranný sbor Přerov své brány školám a široké veřejnosti.

I přes velkou návštěvnost čekal na děti bohatý program, který byl nejen dobře připravený, ale také zorganizovaný. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého z každo- denních povinností i výjezdů hasičů. Mohly si např. obléci nehořlavý oblek i s helmou, zasoutěžit si a vyzkoušet, jaké je "posezení" v samotném hasičském autě. Děti byly velmi spokojené a mnoho z nich se inspirovalo pro své budoucí povolání.

hasic.jpeg

-------------------------

drak.jpg

--------------------------------------

Dne 2. 9. 2019 v 8 hodin jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/ 2020.

Úvodním slovem přivítala děti, rodiče, prarodiče a hosty paní ředitelka Mgr. Kateřina Vansová a následně předala slovo hostům paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové a panu starostovi z Říkovic Radomíru Možíšovi. Všichni přáli dětem úspěšný školní rok, rodičům trpělivost a pevné nervy. Po úvodních proslovech jsme slavnostně přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová jim předala Uvítací list a poté si šli noví prvňáčci poprvé s velkým očekáváním zasednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné informace a připily si dětským šampaňským na úspěšný školní rok.

zahaj19.jpeg

 

------------------------------------------

 

 

Informace pro rodiče, děti a návštěvníky školy

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím Vás žádáme, abyste z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti nevstupovali do prostor staveniště a neparkovali vozidla v těsné blízkosti školy, kde se pohybuje stavební technika. K parkování můžete využít prostory odstavného stání na návsi.

Na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v 8.00 hod.
v tělocvičně školy, vstupujte do budovy hlavním vstupem (vraty) z ulice.

Moc děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Vansová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020,

které se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin na dvoře školy.

Více informací zde.

KALENDÁŘ

čtvrtek 6. srpna 2020

svátek má Oldřiška

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 8

Celkem: 129545