Vítejte u nás

Základní a mateřská škola Stará Ves je školou malotřídní, kterou navštěvují žáci 1. - 5. ročníku. Součástí školy je MŠ Stará Ves, MŠ Říkovice jako odloučené pracoviště, školní družina a školní jídelna.

Škola vyučuje dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro radost.

 

 

 

Novinky


lyze1.png

lyze2.png-------------

ples20.JPG

------------------

vysved.jpeg

Ve čtvrtek 30. ledna si všichni žáci naší republiky převzali ohodnocení za svou půlroční práci. Ani žáci naší školy nebyli výjimkou. Zvláště prvňáčci očekávali své PRVNÍ vysvědčení s nadšením, ale i malým napětím. Zatímco v prvním ročníku chyběl jen jeden žáček, ve vyšších ročnících si z důvodu vyšší nemocnosti dětí přišli pro vysvědčení rodiče. Při společném rozdávání jsme zhodnotili, co vše se nám za půl roku povedlo, v čem se musíme zlepšovat a také co nás čeká v druhém pololetí. Popřáli jsme si hezké a odpočinkové pololetní prázdniny.

---------------------

lyze20.png

--------------------

prani.jpg

-------------------------

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23. 12. - 3. 1. 2020 je přerušen provoz ZŠ, MŠ a ŠJ.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 6. 1. 2020

-----------------------------------

 

Vánoce ve třídě

Velké chystání na Vánoce ve třídě již nastalo den předem. Děti se tajně domluvily s paní školnicí a třídy svátečně vyzdobily světýlky, vánočními řetězy a ozdobami. Ráno 20. prosince si společně s paními učitelkami dozdobily stromečky a z každé třídy se linul zpěv koled a povídání. Vyzkoušely si i některé z vánočních tradic - pečení vánočky, věštění budoucnosti, stavění betlémů, pouštění lodiček, chystání svátečního stolu atd. Také se mlsalo cukroví a další dobrůtky, které si děti přinesly z domova. Vše bylo zakončené vánoční diskotékou. Popřáli jsme si všichni společně krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů do nového roku 2020.

 

vanoce.JPG

------------------------------

Krmení lesní zvěře

19. prosince 2019 jsme se vydali na vánoční vycházku do lesa v okolí Staré Vsi. Děti měly vzorně připraveny  dobrůtky pro zvířátka. Již tradičně nosí seno, jablíčka, kaštany, mrkev.  Děti se těšily se, jak to zvířátkům v lese naaranžují a připraví jim tak také vánoční nadílku.

 

les.JPG

-------------------------------

Běh o vánočního kapra

18. prosince 2019 se konala velká vánoční soutěž rodinných týmů. Paní učitelky dovezly z Tovačova šest živých kaprů. Akce vypukla v 16. 30 registrací rodin v průjezdě školy. Byl připraven běh vesnicí, kde na rodinné týmy čekalo jedenáct úkolů. Každá chyba při jejich plnění byla potrestána deseti trestnými sekundami. Všechny rodinné týmy se do soutěže zapojily s velikým nasazením. Hodnotící komise v čele s paní starostkou pracovala rychle, a tak mohla paní učitelka Vyhňáková vzápětí slavnostně vyhlásit výsledky soutěže.

Rodinné týmy mateřské školy i základní školy byly z výhry velmi nadšené. Kdybychom měly kaprů více, zasloužily by si je všechny zúčastněné rodiny, protože jejich výkony byly obdivuhodné.

 

b__h.JPG

----------------------------------------------------------

 

Vánoce v Rymicích

11. prosince 2019 se naše děti ocitly v hanáckých chalupách, kde se zábavnou formou vrátily do minulosti a prožily zde celé adventní období včetně Štědrého dne. Aktivně se zapojily do tradic, které se dříve v chalupách dodržovaly. Většinu z nich znaly a byly paní průvodkyni velmi pochváleny. Tento den byl venku mráz. Tak jsme si opravdu vychutnali adventní náladu staročeských Vánoc.

 

Rymice.jpeg

--------------------------

Adventní zastavení na návsi

Dne 6. prosince 2019 jsme se sešli u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu ve Staré Vsi.

Děti z mateřské i základní školy si pro rodiče, prarodiče i přátele školy nacvičily pásma písní, básní i živý betlém.  Po jejich vystoupení na náves dorazila družina se svatým Mikulášem, anděly a čerty. Svatý muž, spolu s vylosovaným dítětem, rozsvítil vánoční strom.

Celou atmosféru podtrhl vánoční jarmark připravený ve spolupráci s Obcí Stará Ves a místními spolky. Prodávaly se nejen vánoční speciality k občerstvení, ale i drobné dárečky, které nachystaly děti z naší školy.

Po krásném adventním naladění byl ještě v sále na obecním úřadě přichystán program s kouzelnickým uměním. Děti i rodiče odcházeli s úsměvy ve tvářích.

7. prosince 2019 se naše děti sešly i na návsi v Říkovicích, svým vystoupením adventně naladily občany Říkovic a slavnostně se i zde rozsvítil vánoční strom. Odměnou všem byl nádherný ohňostroj.

stromek.JPG

---------------------------------

 

Mikuláš ve škole

V předvečer svého svátku 5. prosince se svatý Mikuláš spustil po zlatém provaze na Švédských šancích a došel až do naší školy ve Staré Vsi. Měl s sebou i pomocníka čerta, ale naštěstí všechny děti, které měly namále, se vykoupily krásnými písněmi a básničkami. Všechny děti dostaly od Mikuláše balíček plný dobrot.

 

mikulas.JPG

----------------------------------------

kapr.jpeg

----------------

advent19.jpeg

..................

advent.jpeg

Před první adventní nedělí jsme se sešli s maminkami a dětmi v prostorách obecního úřadu ve Staré Vsi při tvoření adventních dekorací. Moc šikovné lektorky z květinářství Podběl nám všem předaly cenné rady k vazbě tradičních i netradičních věnců. Celý provoněný podvečerse nesl ve velmi pozitivní náladě a určitě nás motivoval k dalšímu adventnímu tvoření v našich domovech.

-----------------

ctvrta.jpeg

druha.jpeg

prvni.jpeg


72 hodin

Velké poděkování patří rodičům i dětem za pomoc při sázení stromů, které jsme získali v projektu 72 hodin. Když nám stromy v pátek 1. listopadu pan Bakalík přivezl, byli jsme sice mile překvapeni jejich velkým vzrůstem, ale bohužel nebylo v našich silách připravit místa pro jejich sadbu. Proto jsme narychlo na nedělní odpoledne zorganizovali brigádu. Potěšila nás účast rodičů i přátel školy, kteří po nedělním obědě přišli a aktivně se zapojili do pomoci s výsadbou. Nyní už čeká práce na děti. Každá třída ZŠ i třída MŠ se stane garantem jednoho ze stromů. Svému stromu vytvoří vzkaz, který uloží do lahve a zakopou k jeho kořenům. V následujících dnech i měsících o stromy budou dále pečovat.

 

72_hodin.jpeg

---------------------

stavka19.png

stavka.png


----------------------------------

Dne 25. října 2019 proběhla v naší škole podzimní akce pro rodiče a děti -oblíbené vyřezávání dýní a tvořivá podzimní dílnička, kde si děti mohly vyzkoušet několik výtvarných a pracovních metod.
Děti, rodiče i prarodiče přišli v hojném počtu a ve velmi příjemné atmosféře jsme si společně užili pěkné páteční odpoledne. Na stěnách byly vyvěšeny inspirativní fotografie, ale tvořivé rodiny byly mnohem více kreativní. Vyřezávaly se tradiční i netradiční tvary. Některé svítilničky byly dozdobeny podzimními přírodními materiály a myslím si, že domovy těch, kteří se zúčastnili, byly krásně vyzdobeny. Celou školou se vinula vůně jakoby dýňového kompotu, svařeného vína i výborných dobrůtek, které nám napekly maminky a babičky dětí.

 

dynovani.jpeg

----------------------------

Projekt mediální výchovy byl zaměřen na vytvoření představy o roli médií
v každodenním životě. Zábavnou formou se děti seznámily s typy médií a jejich fungováním a vyzkoušely si, jaké je psát „senzační" zprávy do tisku.

medialni_vychova.jpeg

------------------------

dyne.jpeg

---------------------

sber.png

UPOZORNĚNÍ:

Sběrné suroviny nevykupují kartony, proto vás žádáme, abyste tyto do sběru nedávali.

Děkujeme za pochopení

-----------------------------

Drakiáda

V páteční odpoledne 20. září se nad Starou Vsí vzneslo nespočet rozmanitých draků. Co do velikosti tak i krásných barev. Příjemnou atmosféru těchto podzimních radovánek dokreslily upečené dobroty našich maminek a babiček, svařáček a následné opékání buřtů. Spokojenost malých i velkých potvrzuje i to, že jsme se rozcházeli až se zapadajícím sluníčkem.

drak.jpeg

----------------------

V pátek 13. září otevřel Hasičský záchranný sbor Přerov své brány školám a široké veřejnosti.

I přes velkou návštěvnost čekal na děti bohatý program, který byl nejen dobře připravený, ale také zorganizovaný. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého z každo- denních povinností i výjezdů hasičů. Mohly si např. obléci nehořlavý oblek i s helmou, zasoutěžit si a vyzkoušet, jaké je "posezení" v samotném hasičském autě. Děti byly velmi spokojené a mnoho z nich se inspirovalo pro své budoucí povolání.

hasic.jpeg

-------------------------

drak.jpg

--------------------------------------

Dne 2. 9. 2019 v 8 hodin jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/ 2020.

Úvodním slovem přivítala děti, rodiče, prarodiče a hosty paní ředitelka Mgr. Kateřina Vansová a následně předala slovo hostům paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové a panu starostovi z Říkovic Radomíru Možíšovi. Všichni přáli dětem úspěšný školní rok, rodičům trpělivost a pevné nervy. Po úvodních proslovech jsme slavnostně přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová jim předala Uvítací list a poté si šli noví prvňáčci poprvé s velkým očekáváním zasednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné informace a připily si dětským šampaňským na úspěšný školní rok.

zahaj19.jpeg

 

------------------------------------------

 

 

Informace pro rodiče, děti a návštěvníky školy

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím Vás žádáme, abyste z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti nevstupovali do prostor staveniště a neparkovali vozidla v těsné blízkosti školy, kde se pohybuje stavební technika. K parkování můžete využít prostory odstavného stání na návsi.

Na slavnostní zahájení školního roku, které proběhne v 8.00 hod.
v tělocvičně školy, vstupujte do budovy hlavním vstupem (vraty) z ulice.

Moc děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Vansová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020,

které se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin na dvoře školy.

Více informací zde.

KALENDÁŘ

čtvrtek 27. února 2020

svátek má Alexandr

POČASÍ

počasí dnes/zítra
počasí zítra/pozítří
počasí pozítří/popozítří
 

NÁVŠTĚVNOST

Dnes: 61

Celkem: 115023